Slide 2
Slide 6
previous arrow
next arrow

บริษัท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด

คือผู้ผลิตฉลากพลาสติก, ฟิล์มหดรัดรูปสินค้า, ฉลากOPP, ฟิล์มปิดฝาถ้วย และ ฉลากสติ๊กเกอร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและส่งมอบการบริการที่ดีต่อลูกค้าสูงสุด เราจึงได้วางจุดยืนของบริษัทเพื่อส่งมอบสินค้าและความไว้ใจในการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เพราะเราเชื่อว่า บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ กระจายสินค้าของลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า

‘ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่นสู่ระดับสากล ’

ในโลกธุรกิจ ทุกธุรกิจต่างต้องสร้างความสามารถ การแข่งขันและสร้างความโดดเด่นในสินค้า บริษัท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ฉลากพลาสติก เพื่อให้ทุกธุรกิจของลูกค้า ได้สามารถแข่งขัน สร้างสินค้าด้าน บรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์การพิมพ์ เพื่อให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า

บริษัท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ มากกว่า 30 ปี เราเน้นคุณภาพ, รูปแบบการสร้างสรรค์, บริการ และการแข่งขันราคา เพื่อต้นทุนการผลิต เป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ลูกค้าพอใจในการเลือกซื้อสินค้า

ฉลากพลาสติกหดรัดรูปสินค้า เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าในการสร้างภาพลักษณ์ และคุณค่าสินค้าให้ดูโดดเด่น และพอใจเพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับแก่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย