OPP+CPP ฟิล์มซีล ขึ้นรูปซอง (OPP+CPP)

เป็นพลาสติกขึ้นรูปซอง ที่สามารถพิมพ์ได้ตามแบบหรือ Artwork ของลูกค้า เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถปิดได้สนิทเพื่อถนอมอาหาร ป้องกันการปนเปื้อน หรือแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ซองบรรจุขนม หรืออาหาร เช่น สมุนไพร หรือวัตดุดิบเพื่อปรุงอาหาร ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน การขนส่ง การขนย้าย หรือการแบ่งจำหน่าย

*เนื่องจากฟิล์มลักษณะนี้ จะสัมผัสกับอาหารโดยตรง ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญสูงสุด เราจึงผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO/GMP/HACCP ซึ่งได้รับการรองรับระดับสากลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้ฉลากที่มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นที่สะดุดตา ก็จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการบริโภคอีกด้วย

Product Order Form (#1)