Shrink Warp ฟิล์มหด หุ้มแพ็คสินค้า (PVC, PET, PLA, PE, POF)

เป็นลักษณะพลาสติกฟิล์มหดที่สามารถรวมสินค้าต่างๆให้เป็นแพคเดียวกัน เช่น แพคขวดน้ำโหล แพคกระป๋องเครื่องดื่ม แพคกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถพิมพ์เป็นลวดลายแบรนด์ของลูกค้า และไดคัทเป็นรูปทรงลักษณะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า เช่น ทรงโค้ง ตัดเปิดหัวท้าย ปิดสามด้าน ลวดเส้นด้าย รีดถุงร้อน เป็นต้น

ข้อดีของฟิล์มหดหุ้มแพคสินค้านี้ คือใช้งานง่าย สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ราคาไม่สูง และอายุการเก็บรักษาได้ยาวนาน

Product Order Form (#1)